Opheffing

Stichting SteunSoul wordt opgeheven.
Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.

Introductie van Stichting SteunSoul

Stichting SteunSoul ondersteunt hoofdzakelijk vrouwen (en soms mannen) die (onverwachts) in een moeilijk financieel vaarwater terecht zijn gekomen, vooral als gevolg van relatieperikelen.

Doel en Aanpak van de Ondersteuning

Stichting SteunSoul ondersteunt deze personen zodanig dat zij, samen met andere ondersteuning, in hun kracht komen en voldoende zelfvertrouwen hebben om een doorstart te kunnen maken.

Soorten Ondersteuning

Voorbeelden van ondersteuning die Stichting SteunSoul mogelijk maakt zijn: tijdelijke overbrugging van huur; (gedeeltelijke betaling) van notaris/advocaatkosten voor rechtshulp; betalen van opleidingen, yogalessen, meditatielessen en dergelijke.

Financiële Voorwaarden en Teruggeven

Een maximaal bedrag zal van tevoren afgesproken worden. De ontvanger kan uit eigen beweging en geheel vrijwillig in de toekomst een gift aan Stichting SteunSoul doen waarmee zij/hij anderen helpt weer in eigen kracht te komen.

Aanvragen

U kunt geen aanvragen meer indienen.

ANBI
Scroll naar boven